Vergroening Venserpolder


Opdrachtgever. Gemeente Amsterdam
Jaar realisatie. 2022
Waar. Zuid-Oost, Amsterdam, NL

De Venserpolder is de in de jaren tachtig laatste volledige wijk die gebouwd is in de Bijlmermeer. Het grootste gedeelte van de Venserpolder bestaat uit de 16 gesloten bouwblokken die zijn ontworpen op basis van het stedenbouwkundige plan van Carel Weeber.

Het groen van de Venserpolder bevindt zich vooral binnen de bouwblokken, in de hoven en aan de randen van de wijk. Kenmerkend aan de openbare ruimte zijn de brede straten met het stenige karakter. De belangrijkste structuren op wijkniveau zijn: straten en hoven, randen, hoofd- en water structuur en het groene talud. De straten functioneren vooral als verkeerruimtes, er is weinig tot geen verblijfskwaliteit. Het maaiveld bestaat vooral uit bestrating en er is weinig tot geen groen.

Wij zijn als ontwerpbureau benaderd om een aantal straten in deze wijk te vergroenen. Daarvoor hebben we een analyse gemaakt naar de huidige situatie, verschillende ontwerpprincipes uitgewerkt en de mogelijkheden binnen het huidige straatprofiel onderzocht.  In overleg met verschillende interne afdelingen is er uiteindelijk een keuze gemaakt. 

Momenteel werken we aan het opknappen van de binnenhoven in de wijk. 

Foto’s: Roel Backeart
Nieuwe situatieOude situatie