Studio Soma is een ontwerpbureau dat werkt aan het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in de stad. Buitenruimte die uitnodigt om er te spelen, te sporten, te verblijven en elkaar te ontmoeten.

Voortbouwend op de kwaliteiten van de bestaande situatie, vernieuwen we deze plekken door het verbeteren van de voorzieningen, toevoegen van nieuwe functies en het aanpassen van de landschappelijke of stedebouwkundige situatie. We ontwerpen het liefst plekken met een overlap aan functies, die voor meerder doeleinden te gebruiken zijn. De relatie tussen de buitenruimte, de burger en de overheid speelt  hierbij  een belangrijke rol. We streven ernaar tot ontwerpen te komen die gedragen worden door de bewoners en realiseerbaar zijn binnen de kaders van de gemeente. Hiervoor geven wij het participatieproces zelf vorm, zowel extern met bewoners, als intern met de verschillende stakeholders binnen de organisatie. Dit leidt naar ons idee tot ontwerpen, die goed gebruikt én goed onderhouden kunnen worden.

Studio Soma is in 2017 opgericht door Thomas Tiel Groenestege. In januari 2022 is Emma van Helden als partner bij het bureau aangesloten.
ContactPanamalaan 3L
1019 AS Amsterdam
Info@studio-soma.nl︎ ︎