Stationsgebied Strandvliet


Opdrachtgever. Gemeente Amsterdam
Waar. Zuid-Oost, Amsterdam, NL
Status: Schetsontwerp

Spoor Als Ruggengraat (SPAR) is een project van stadsdeel Zuid-Oost in Amsterdam. Het heeft als doel om alle openbare ruimte rondom het spoor in Zuid-Oost te transformeren tot activerende zones die de oost en de westkant van het spoor met elkaar verbinden. In 2020 is studio Soma gevraagd om het eerste pilotproject, de openbare ruimte rondom metrostation Strandvliet, vanuit deze gedachte te ontwerpen. We hebben een analyse en schetsontwerp gemaakt wat zich richt op het verbeteren van de aansluiting van het statonsgebied met de naastgelegen wijk Venserpolder, het vergroten van de levendigheid en tegelijkertijd de circulatie tussen de verschillende onderdoorgangen met spooropgangen vergroot.

De groen en waterzones rondom  het spoor worden aantrekkelijker, betreedbaarder en natuurvriendelijker gemaakt. Nieuwe voetpaden door het groen, verbinden de drie onderdoorgangen met elkaar. De noordelijke en de zuidelijke onderdoorgang, waar de metro opgangen zitten, worden fietsparkeervrij, krijgen meer ruimte voor zitplekken en kleinschalige horeca functies. De middelste onderdoorgang, waar nu een weinig gebruikte éénbaansweg doorheen gaat, wordt een centrale speel, sport en ontmoetingsplaats. De schuine wanden van de doorgang worden gebruikt van vanaf te glijden, tegenaan de skaten en als tribune. 

De ingrepen dragen eraan bij dat het stationsgebied niet alleen een transfer maar ook een verblijfsgebied kan worden, dat de oost en de west-zijde van het spoor met elkaar verbindt. 

Schetsontwerp stationsgebied Strandvliet
Schetsontwerp deelgebied Middelste onderdoorgangHuidige situatie